Latinske poslovice - značenja

Najpoznatije latinske izreke i poslovice

Zaronite u bogatstvo mudrosti kroz najpoznatije latinske poslovice i izreke, te otkrijte drevne uvide koji nadahnjuju, poučavaju i oplemenjuju našu svakodnevicu!

Latinske pravne izreke, latinske izreke o ljubavi, latinske izreke o obitelji, latinske izreke o prijateljstvu, latinske izreke o vinu, latinske poslovice za tetoviranje, latinske poslovice o prijateljstvu, latinske poslovice i mudrosti, latinske poslovice o ratu...

Latinske poslovice i izreke su često korištene u različitim situacijama i kontekstima te su često upotrebljavane u poslovnom svijetu kao i u svakodnevnom životu. Najpoznatije latinske poslovice i izreke donosimo u nastavku.

Acta non verba, Mens sana in corpore sano

Latinske poslovice

NEMO SINE VITIO EST

LATINSKE IZREKE I POSLOVICE

Otkrijte fascinantni svijet drevne latinske kulture kroz njen izuzetan doprinos mudrosti i znanja, uranjajući u bezvremenske latinske poslovice i izreke koje se odnose na razne aspekte života, od ljubavi, prijateljstva, etike i filozofije, do politike, obrazovanja i prirode, te istražite kako ove duboko ukorijenjene izjave i dalje utječu na naše suvremeno razmišljanje i komunikaciju.

"Verba ligant homines, taurorum cornua funes" je latinska izreka koja doslovno znači "Riječi vežu ljude, užad veže rogove bikova".

Međutim, slobodni prijevod "Vola se veže za rogove, a čovjeka za riječi" može se smatrati adekvatnim tumačenjem te latinske izreke. Glavni smisao ovog prijevoda ističe važnost držanja riječi koje čovjek daje, naglašavajući kako se čovjeka cijeni i poštuje na temelju njegove dosljednosti i ispunjavanja obećanja. U protivnom, ako čovjek ne drži svoju riječ, može se smatrati pogrdno, poput vola koji se veže za rogove. Ovaj prijevod također naglašava odgovornost i čast koja dolazi s davanjem i ispunjavanjem obećanja.

Ova izreka ističe važnost komunikacije i sporazumijevanja među ljudima te potencijal riječi da povezuju ljude. U širem smislu, izreka naglašava moć riječi u ljudskim odnosima i njihovu sposobnost da stvore veze, razumijevanje i sklapanje sporazuma. Ova izreka poziva na važnost razgovora, dijaloga i međusobne komunikacije kako bi se izbjegli konflikti i nepotrebne nesuglasice.

 • HOC FACIAS HOMINI QUOD CUPIS ESSE TIBI
  Čini ljudima ono što želiš da tebi čine
 • ABUSUS NON EST USUS SED CORRUPTELA
  Zloupotreba nije upotreba, nego pokvarenost
 • ACTA NON VERBA
  Djela, ne riječi
 • AUDIATUR ET ALTERA PARS
  Neka se sasluša i druga strana
 • ACCIPERE QUOD TUUM ALTERIQUE DA SUUM
  Bolje je nepravdu primati nego nanositi
 • ACCIPE QUOD TUUM ALTERIQUE DA SUUM
  Uzmi što je tvoje, a drugome daj njegovo
 • ACTAM REM AGERE
  Raspravljati o gotovoj stvari
 • ADESTE AMICIS
  Pomozite prijateljima
 • ADULATIOM VITIORUM ALITRIX
  Ulagivanje je hranitelj mana
 • AD REM
  Na stvar
 • ADVOCATUS DIABOLI
  Vražji advokat
 • ALEA IACTA EST
  Kocka je bačena
 • ALPHA ET OMEGA
  Početak i završetak
 • ALMA MATER
  Majka hraniteljica / Sveučilište
 • AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR
  Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
 • AMOR VINCIT OMNIA
  Ljubav sve pobjeñuje
 • AMAT VICTORIA CURAM
  Pobjeda donosi brige
 • ARS DELUDITUR ARTE
  Klin se klinom izbija
 • AUDACEM FORTUNA IUVAT
  Hrabroga sreća prati
 • AUREA MEDIOCRIATIS
  Zlatna sredina
 • BIS DAT QUI CITO DAT
  Dvostruko daje tko brzo daje
 • BONA FIDE
  U dobroj vjeri
 • CARPE DIEM
  Iskoristi dan
 • CLARA PACTA BONI AMICI
  Čisti računi, dobri prijatelji
 • CLAVUS CLAVO EXTRUDITUR
  Klin se klinom izbija
 • COGITO ERGO SUM
  Mislim, dakle postojim
 • CORNIX CORNICI OCULOS NON EFFODIET
  Vrana vrani oči ne kopa
 • CONCIENTIA MILLE TESTES
  Savjest vrijedi tisuću svjedoka
 • COR NON MENTITUR
  Srce ne vara
 • CUM ACCUSAS ALIUM PROPRIAM PRIUS INSPICE VITAM
  Prije nego optužuješ drugog, promotri vlastiti život
 • DEFORME EST DE SE IPSO PRAEDICARE
  Neukusno je govoriti o samome sebi
 • DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM
  O ukusima ne treba raspravljati
 • DIEM PERDIDI
  Izgubio sam dan
 • DIEM IRAE
  Sudnji dan
 • DIVIDE ET IMPERIA
  Razdvoji i vladaj
 • DIVITIAE PARIUNT CURAS
  Bogatsvo stvara brige
 • EGENS IS EST CUI NIHIL SATIS EST
  Siromašan je onaj kojemu ništa nije dosta
 • ERRANDO DISCIMUS
  Griješeći učimo
 • ERRARE HUMANUM EST
  Griješiti je ljudski
 • ETREMA SUNT VITIOSA
  Krajnosti su pune mana
 • FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE
  Svatko je kovač svoje sreće
 • FALLITUR VISUS
  Izgled vara
 • FELIX QUI NIHIL DEBET
  Sretan je onaj koji ništa ne duguje
 • FESTINA LENTE
  Žuri se polagano
 • FIDA TERRA INFIDUM MARE
  Hvali more, drži se kraja
 • HANIBAL ANTE PORTAS
  Hanibal pred vratima
 • HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
  Povijest je učiteljica života
 • HOC FACIAS HOMINI QUOD CUPIS ESSE TIBI
  Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini
 • HOC UNUM SCIO ME NIHIL SCIRE
  Znam da ništa ne znam
 • HOMO HOMINI LUPUS
  Čovjek je čovjeku vuk
 • IUVENTUS- VENTUS
  Mladost - ludost
 • IN CONTINUO
  Beskonačno
 • IN FLAGRANTI
  Na djelu
 • IN MEDIAS RES
  U sredinu stvari
 • IN MEMORIAM
  Na spomen
 • IN SPE VIVO
  U nadi živim
 • IN VINO VERITAS
  U vinu je istina
 • IMAPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST
  Vladati sobom najveća je vlast
 • LAPSUS CALAMI
  Pogreška u pisanju
 • LAPSUS LINGUAE
  Pogreška u govoru
 • LUPUS PILUM MUTAT NON MENTEM
  Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada
 • LUPUS IN FABULA
  Mi o vuku, vuk na vrata
 • MALA HERBA NON INTERIT
  Neće grom u koprive
 • MANUS MANUM LAVAT
  Ruka ruku mije
 • MEA CULPA
  Moj grijeh
 • MENS SANA IN CORPORE SANO
  Zdrav duh u zdravom tijelu
 • MISERUM EST CARERE CONSUETUDINE AMICORUM
  Žalosno je biti bez prijatelja
 • MULTA FACILIORA SUNT DICTU QUAM FACTU
  Mnogo je lakše reći, nego učiniti
 • MULTI MULTA NEMO OMNIA NOVIT
  Mnogi znaju mnogo, ali nitko ne zna sve
 • NEMO DOCTUS NASCITUR
  Nitko se nije rodio učen
 • NEMO SINE VITIO EST
  Nitko nije bez mane
 • NOLI TURBARE CIRCULOS MEOS
  Ne dirajte moje krugove
 • NON EST AURUM OMNE QUOD RADIAT
  Nije zlato sve što sja
 • NON PLUS ULTRA
  Dalje se ne može
 • NOSCE TE IPSUM
  Upoznaj samog sebe
 • NUMQUAM CREDATUR HOMINI QUI MULTA LOQUITUR
  Nikada ne treba vjerovati čovjeku koji puno govori
 • OCCASIO FACIT FUREM
  Prilika čini lopova
 • OCULUM PRO OCULU DANTEM PRO DANTE
  Oko za oko, zub za zub
 • OMNE INITIUM DIFFICILE
  Svaki je početak težak
 • OMNIA MEA MECUM PORTO
  Sve svoje nosim sa sobom
 • OMNIA TEMPUS HABENT
  Sve u svoje vrijeme
 • PISCIS PRIMUM A CAPITE FOETET
  Riba najprije smrdi od glave
 • POETA NASCITUR ORATOR FIT
  Pjesnik se rađa a govornik se stvara
 • POST NUBILA PHOEBUS
  Poslije oblaka dolazi sunce
 • PENEM ET CIRCENSES
  Kruha i zabave
 • PARVO CONTENTUS ESSE DIDICI
  Naučio sam biti zadovoljan malim
 • PER ASPERA AD ASTRA
  Kroz trnje do zvijezda
 • PERPETUUM MOBILE
  Vječno pokretno
 • POTIUS SERO QUAM NUMQUAM
  Bolje ikad nego nikad
 • QUALIS VITA FINIS ITA
  Kakav život, takva smrt
 • QUALIS REX TALIS GREX
  Kakav pastir, takvo stado
 • QUEM DI DILIGUNT ADOLESCENS MORITUR
  Koga bogovi vole, mlad umire
 • QUI NON EST MECUM CONTRA ME EST
  Tko nije samnom, protiv mene je
 • QUOT CAPITA TOT SENTENTIAE
  Koliko ljudi, toliko ćudi
 • QUISQUE SUAS SUSTINET CRUCES
  Svatko ima svoj križ
 • QUI VENTUM SEMINAT TURBINEM METET
  Tko sije vjetar, buru će požeti
 • QUOD IN CORBE SOBRII ID IN LINGUA EBRII
  Što je trijeznom na srcu, to je pijanom na jeziku
 • QUALIS PATER TALIS FILIUS
  Kakav otac takav sin.
 • QUI GLADIO FERIT GLADIO PERIT
  Tko se mača lača, od mača i pogiba.
 • QUISQUE SUAS SUSTINET CRUCES
  Svatko ima svoj križ.
 • QUI SCRIBIT, BIS LEGIT
  Tko piše, dva puta čita.
 • QUOD LICET IOVI NON LICET BOVI
  Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.
 • QUOT LINGUAS CALLES TOT HOMINES VALES
  Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.
 • REPETITIO EST MATER STUDIORUM
  Ponavljanje je majka učenja.
 • SCIO NIHIL SCIO
  Znam da ništa ne znam.
 • SAPIENS EST QUI TACERE DATUR
  Mudar je onaj tko zna pametno šutjeti.
 • SAPIENTI SAT
  Pametnome dosta.
 • SENES BIS PUERI
  Stari su ljudi kao mala djeca.
 • SI VALES BENE EST
  Ako si zdrav, dobro je.
 • SOL LUCET OMNIBUS
  Sunce sja svima.
 • SUAE QUISQUE FORTUNAE FABER EST
  Svatko je kovač svoje sreće.
 • TEMPUS DOLORI MEDETUR
  Vrijeme liječi sve rane.
 • TUTUM OMNIA LEGERE NON OMNIBUS CREDERE
  Sigurno je sve čitati, ali ne i svemu vjerovati.
 • UNDA HIRUNDO NON FACIT VER
  Jedna lasta ne čini proljeće.
 • UNOS PRO OMNIBUS ET OMNES PRO UNO
  Jedan za sve, svi za jednoga.
 • UT SEMENTEM FECERIS ITA METES
  Kako posiješ, tako ćeš i žeti.
 • VASA VACUA MAXIME SONANT
  Prazne posude najjače zvone.
 • VENI VIDI VICI
  Dođoh, vidjeh, pobijedih.
 • VERBEA LIGANT HOMINES TAURORUM CORNUA FUNES
  Vola se veže za rogove, a čovjeka za riječi.
 • VIRIBUS UNITIS
  Svim silama.
 • VIVERE TOTA VITA DISCENDUM EST
  Čovjek uči dok je živ.
 • FINIS CORONAT OPUS
  Kraj djelo krasi.

Skini sve donje latinske poslovice u pdf dokumentu

DOWNLOAD

Razvrstane latinske poslovice i izreke prema temama o kojima govore

1. LATINSKE POSLOVICE O PRIJATELJSTVU I OBITELJI

Adeste amicis
Pomozite prijateljima

Amicus certus in re incerta cernitur
Pravi se prijatelj poznaje u nevolji

Manus manum lavat
Ruka ruku mije

Miserum est carere consuetudine amicorum
Žalosno je biti bez prijatelja

Omnis amans amens
Svaki zaljubljenik je lud

Pater familias
Oče obitelji

2. LATINSKE POSLOVICE O LJUBAVI

Amor vincit omnia
Ljubav sve pobjeđuje

Amantes amentes
Ljubavnici su ludaci

Dulce bellum inexpertis
Rat je sladak onima koji ga nikad nisu iskusili

In vino veritas
U vinu je istina

Si vis amari, ama
Ako želiš biti voljen, voli

3. LATINSKE POSLOVICE O MUDROSTI

Acta non verba
Djela, ne riječi

Ars deluditur arte
Klin se klinom izbija

Bis dat qui cito dat
Dvostruko daje tko brzo daje

Clara pacta, boni amici
Čisti računi, dobri prijatelji

Ego sum qui sum
Ja sam onaj koji jest

Errando discimus
Griješeći učimo

Homo homini lupus
Čovjek je čovjeku vuk

In medio stat virtus
U sredini je vrline

Nosce te ipsum
Upoznaj samog sebe

Qualis pater, talis filius
Kakav otac, takav sin

Sapere aude
Usudi se biti mudar

4. LATINSKE POSLOVICE O PRAVU I PRAVDI

Abusus non tollit usum
Zloupotreba ne ukida uporabu

Audiatur et altera pars
Neka se sasluša i druga strana

Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu
Dobar je samo onaj postupak koji dolazi iz čiste namjere, a loš svaki koji ima bilo kakav nedostatak

Cogito, ergo sum
Mislim, dakle postojim

Conscientia mille testes
Savjest vrijedi tisuću svjedoka

Divide et impera
Razdvoji i vladaj

In dubio pro reo
U nedoumici u korist optuženog

In fraudem legis
U cilju zaobilaženja zakona

Lex retro non agit
Zakon ne djeluje retroaktivno

Nemo tenetur se ipsum accusare
Nitko ne mora optužiti sebe samog

5. LATINSKE POSLOVICE O VINOGRADARSTVU I VINU

CERTUM EST QUOD CERTUM REDDITUR
Sigurno je ono što se vraća sigurno (latinska poslovica o kvaliteti vina)

DEUS VINUM CREAVIT, ET HOMO BIBIT
Bog je stvorio vino, a čovjek pije

IN VINO VERITAS
U vinu je istina

NUNC EST BIBENDUM
Sada je vrijeme za pijenje (Horacije)

VINUM ET MUSICAM PARITER VOCO
Vino i glazbu zovem zajedno (Horacije)

TIBI SERVIAT ULTRA CINCTUM CAPUT
Neka ti služi za krunu preostala pramenja (Horacije, o tome da treba iskoristiti život dok još imaš snage)

UT SIT LUCIUS VINO PUDOR ET MODERATIO
Neka Lucije bude primjerom umjerenosti u vinu (Horacije, o važnosti umjerenosti u konzumiranju vina)

VINA VARIETAS, ET CONIVNGUNTUR AMORE
Vino je različito i povezano ljubavlju (Vergilije)

VINUM BONUM LAETIFICAT COR HOMINIS
Dobro vino razveseljuje srce čovjeka (Psalm 104:15)

VINUM GENEROSUM LAETIFICAT COR HOMINUM
Plemenito vino raduje srce ljudi (Judita 12:20)

VITIS VINIFERA EST ARBOR
Vinova loza je drvo (Izaija 5:7)

VITIS VINIFERA NON SEMINAT
Vinova loza se ne sije (izreka)

VITIS VINIFERA PRODUCIT FRUCTUM, NON FOLIA
Vinova loza daje plod, a ne lišće (izreka)

VOX AUDITA PERIT, LITTERA SCRIPTA MANET
Glas čut će se, pisana riječ ostaje (izreka koja se odnosi i na čuvanje i prenošenje znanja o uzgoju vinove loze i proizvodnji vina)

6. LATINSKE IZREKE O USPJEHU I AMBICIJI:

AUDACES FORTUNA IUVAT
Sreća prati hrabre

DUM SPIRO SPERO
Dok dišem, nadam se

FORTES FORTUNA ADIUVAT
Jakima sreća pomaže

LABOR OMNIA VINCIT
Rad sve pobjeđuje

MAGNA EST VERITAS ET PREVALEBIT
Istina je velika i pobijedit će

NON DUCOR, DURO
Ne predajem se, borim se

PER ASPERA AD ASTRA
Kroz trnje do zvijezda

VENI, VIDI, VICI
Došao sam, vidio sam, pobijedio sam (Cezar)

VICIT QUI SE VINCIT
Pobijedio je onaj tko sebe pobijedi

7. LATINSKE POSLOVICE O MUDROSTI:

AGE QUOD AGIS
Radi ono što radiš

AURIBUS TAURUM TENEO LUPUM
Držim vuka za uši (pokušaj prevare)

BIS DAT QUI CITO DAT
Dvostruko daje tko brzo daje

BIS REPETITA PLACENT
Ono što je ponovljeno dva puta, sviđa se

CARPE DIEM
Iskoristi dan

CUIQUE SUUM
Svakome svoje

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM
O ukusima se ne raspravlja

DUCUNT VOLNERA NERVI
Ozljede vode mudrosti

FELICITER AUDAX
Sretno hrabar

FESTINA LENTE
Žuri polako

FORTITER IN RE SUAVITER IN MODO
Hrabro u djelu, blago u izrazu

MEMENTO MORI
Sjeti se smrti

PERFER ET OBDURA
Podnesi i istraj

SAPIENTIA EST POTENTIA
Znanje je moć

TEMPUS FUGIT
Vrijeme leti

8.LATINSKE POSLOVICE O ŽIVOTU I SMRTI:

ARS LONGA, VITA BREVIS
Umjetnost je duga, život kratak

DUM VIVIMUS VIVAMUS
Dok živimo, živimo

FELIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE CAUSAS
Sretan je onaj tko je mogao spoznati uzroke stvari (Vergilije)

HIC SITUS EST
Ovdje je pokopan

MEMENTO VIVERE
Sjeti se da živiš

MORS CERTA, HORA INCERTA
Smrt je sigurna, sat neizvjestan

OMNIA VINCIT AMOR
Ljubav sve pobjeđuje (Vergilije)

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Tako prolazi svjetska slava

UBI SUNT QUI ANTE NOS FUERUNT?
Gdje su oni koji su bili prije nas?